Eco year 2013

Vuonna 2013 keräsin ekopinnoja Päijät-Hämeessä. Ajoin vuoden aikana noin 5 000 kilometriä polkupyörällä ja havaitsin 221 lintulajia, niistä 209 spontaanisti. Sain toki tietoa lintutilanteesta, lintujen liikkeistä ja retkeilin muiden harrastajien kanssa. Joistakin havainnoista on vaikea sanoa olivatko ne spontaaneja vai ei. Voit lukea tästä artikkelin joka on julkaistu Päijät-Hämeen linnut -lehdessä.

I’ve had the “Big Year” previously in Lahti region in the year 2013. I droved 5 000 kilometres by bicycle, listed 221 species, 209 of the them spontaneously (including received information of migration and migrating individuals which I managed to see in another patch). The year was a huge endeavor. Here is the link to an article in Finnish.

Kuva | Photo: © Petri Kuhno 2013